Regiomanager Amsterdam Amstelland bij Timon (via Brederijn 3.0) – Brederijn 3.0 B.V. – Amsterdam

Brederijn 3.0 B.V.

Voor Timon zoeken we een Regiomanager Amsterdam Amstelland

een gedreven netwerker die Timon verder op de kaart kan zetten 

 

Timon innoveert en groeit. De afgelopen jaren is Timon een grote organisatie geworden in een steeds complexere omgeving. Om Timon een wendbare, krachtige en professionele organisatie te houden, die gereed is voor de grote opgaven van nu en in de toekomst, is het brede programma “Timon toekomstbestendig” gestart waarbij ook de organisatiestructuur is veranderd. 

 

Wat ga je doen? 

De regiomanager heeft de regio Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek Waterland, Haarlemmermeer e.o. onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Je bent binnen je regio verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning van gezinnen, de veiligheid en het welzijn van kinderen/jongeren. Je zorgt voor een veilig en effectief werkklimaat. In dit kader ben je bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en wet- en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor aansluiting op de transformatie van de gemeente en regio en draagt zorg voor integrale ketensamenwerking en eventuele aanbestedingen in je gebied. Je bent primair verantwoordelijk voor de verbinding buiten/binnen. 

De regiomanager is integraal verantwoordelijk voor de resultaten in de regio, als onderdeel van Timon totaal. 

Je bent in staat om – mede gezien de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg – zorg te dragen voor continuïteit van de zorg met de daarvoor benodigde organisatie en financiering.  De basis dient op orde te zijn. 

Je geeft rechtstreeks leiding aan een stafteam (± 12- 15 medewerkers) bestaande uit de teammanagers, gedragswetenschappers en instroom coördinatoren en een managementassistent.

 

Verantwoordelijkheden: 

 • Het op tactisch niveau realiseren van het beleid. 
 • Het adviseren van de clusterdirecteur over het beleid.
 • Integraal aansturen van de teammanagers, gedragswetenschappers en instroom coördinatoren.
 • Integraal verantwoordelijk voor de resultaten in de regio, als onderdeel van Timon totaal, conform de afgesproken normen.
 • Zorgdragen voor voldoende volume om de doorlopende zorglijn in regio te realiseren. 
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en het financiële resultaat van de regio. 
 • Het bewerkstelligen van goede tarieven en langjarige contracten.
 • Verantwoordelijk voor aanbestedingen in de regio.
 • Primair verantwoordelijk voor de verbinding buiten/binnen.
 • Het bieden van toegevoegde waarde als systeemaanbieder en partner in de transformatie voor financiers en ketenpartners in de regio en voor een heldere positionering en profilering. 
 • Het onderhouden en uitbreiden van het netwerk binnen de regio.

Een uitgebreid functieprofiel is te downloaden bij deze vacature op onze website (www.brederijn.nl)

 

Wie ben jij?
Je hebt het hart op de juiste plaats voor de doelgroep van Timon en kan je daardoor makkelijk verbinden aan de missie en visie van de organisatie. We zijn op zoek naar een ervaren, ondernemende manager die Timon binnen de regio verder op de kaart kan zetten; “we zijn er, blijven er en bouwen uit”.
Je bent een uitstekend netwerker, in staat om Timon te profileren en positioneren in de regio. Oog heeft voor de (soms tegenstrijdige) belangen die spelen, invloed kan uitoefenen en de regie kan nemen, in samenwerking met andere partijen. Je kunt makkelijk schakelen en communiceren op verschillende niveaus en bent in staat om draagvlak te creëren en om te gaan met weerstand en verandering.

Je bent analytisch ingesteld en in staat om overzicht te houden. Je bent scherp in sturing op resultaat en financiën waarbij je de kwaliteit van de dienstverlening centraal stelt. Daarnaast denk je in kansen en mogelijkheden en toon je initiatief. 

Je bent in staat de medewerkers binnen je regio te ondersteunen, rust en vertrouwen te geven, en mee te nemen in de ontwikkeling van de organisatie. Je brengt het beste in de medewerkers naar boven en weet hoe je dit kunt waarborgen.

Je bent een daadkrachtige manager die deze uitdaging wil aangaan, doet wat hij/zij belooft, organisatiesensitief, oplossings- en resultaatgericht, en je bent een verbinder en bouwer. 

Bij Timon geef je je christelijk geloof handen en voeten. Met jouw talent, voeg jij als Regiomanager waarde toe aan het leven van een ander. Dat is de basis. 

Verder breng je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau 
 • Relevante leidinggevende werkervaring 
 • Kennis van en visie op trends en ontwikkelingen op het vakgebied, binnen de regio is een pré
 • Kennis en ervaring op het gebied van accountmanagement en aanbestedingen.
 • Actuele kennis van wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de jeugdzorg.
 • Kennis en inzicht op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden waarbij je makkelijk schakelt op alle niveaus binnen de organisatie
 • Netwerkcapaciteiten voor het onderhouden en uitbreiden van relevante samenwerkingsrelaties.  

Daarnaast herken je jezelf in de volgende competenties: 
Motiveren | Onderhandelen | Goede analytische en financiële vaardigheden | Resultaatgerichtheid | Commercieel inzicht en vaardigheden | Executiekracht | Klantgerichtheid

  

Organisatie
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. De medewerkers zijn gedreven, denken in kansen en zetten graag een stapje extra. Bij Timon geloven ze dat ieder mens uniek, gewild en waardevol is. 

Timon richt zich al 40 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen met kinderen, jongeren en hun gezin en/of netwerk werken ze aan hoop en herstel van het gewone leven. Met als perspectief zelfredzaamheid. Zij bieden specialistische hulp op maat, in aanvulling op de lokale zorg. 

De organisatie zoekt actief samenwerking met ketenpartners zoals CJG’s, gemeentelijke welzijnsvoorzieningen, GGD, verslavingszorg, onderwijs, GGZ, politie en justitie. In samenwerkingsverbanden met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp levert ze een dekkend en samenhangend aanbod. 

De jeugdzorg heeft te maken met vele veranderingen. De dynamiek is groot; bezuinigingen, veranderende wet- en regelgeving, sterk gestegen zorgvraag de afgelopen jaren en toename van complexiteit van de zorgvraag.  

De organisatie en financiering van de zorg is complex door de toename van regionale en lokale aanbestedingen. Deze aanbestedingsprocedures vragen steeds meer samenwerkingsverbanden met andere organisaties wat ook de nodige tijd en aandacht opeist. Daarnaast ligt er een grote wervingsopgave in een moeilijke arbeidsmarkt. 

Je christelijk geloof verbinden met je professionele inzet? Dat kan bij Timon! Iedereen kan een beroep op hen doen, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging. Met ruim 750 bevlogen medewerkers werkt Timon in een groot deel van Nederland. Er zijn ruim 300 vrijwilligers en zo’n 1.000 pleeggezinnen verbonden aan Timon.

 

 

Meer informatie:

Timon is een groeiende organisatie, volop in ontwikkeling en biedt arbeidsomstandigheden die veel ruimte bieden om je talenten verder te ontwikkelen. 

De functie wordt marktconform beloond conform de CAO Jeugdzorg, afhankelijk van je kennis en ervaring.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225. 

Ben je geïnteresseerd en nieuwsgierig? Dan zien we graag jouw reactie zo snel mogelijk tegemoet. 

Solliciteren kan door je CV met motivatiebrief via onze website te uploaden door middel van de knop “Reageren” bij deze vacature. 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 29 mei a.s. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste (selectie)gesprekken plaats op 6 juni a.s. bij ons bureau. Een eventuele vervolgafspraak; gesprekken met de advies- en selectiecommissie staan gepland bij de opdrachtgever staan gepland op 13 juni a.s.  

Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu al rekening te houden met deze data in je agenda.

 

Lees hier meer…

To apply for this job please visit nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: