Hoofd Kenniscentrum Faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie – HVA Hogeschool van Amsterdam – Diemen

HVA Hogeschool van Amsterdam

Sluitingsdatum: 11 april 2024

Hoofd kenniscentrum Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI)

Locatie Amsterdam

Salaris € 6.030,- tot € 7.687,-

Dienstverband Parttime, 24-32 uur, 0,6-0,8 fte

Contract Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, met de intentie te verlengen

Het kenniscentrum van FDMCI bestaat uit zeven kernlectoraten die in nauwe samenhang met de AD-, Bachelor-, en Masteropleidingen en Professional Doctorates praktijkgericht onderzoek ontwikkelen en uitvoeren. Gezamenlijk richten zij zich op het werkveld van de creatieve industrie en de maatschappelijke impact van design, (digitale) media en nieuwe technologieën. Ze verkennen de ontwikkeling van digitale media en nieuwe technologieën en de betekenis ervan voor de samenleving en onderzoeken hoe ontwerp kan bijdragen aan maatschappelijke opgaven. De lectoraten combineren meer traditionele onderzoeksbenaderingen met artistieke, ontwerpende en speculatieve methoden, om samen met partners uit het werkveld en de samenleving bij te dragen aan innovatie in de beroepspraktijk en aan de opleiding van (toekomstige) professionals in de creatieve industrie.

Want waar anders dan bij de HvA

 • Vervul je een belangrijke rol in de ontwikkeling en positionering van het onderzoek binnen de faculteit en daarbuiten
 • heb je de kans bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, door onderzoek, beroepenveld en onderwijs met elkaar te verbinden

Zo maak jij het verschil

Voor dit kenniscentrum zoekt de HvA een gedreven persoon met een solide achtergrond in en visie op de rol van praktijkgericht onderzoek in de samenleving. De kandidaat weet deze visie om te zetten in concrete impactstrategieën, kwaliteitsstandaarden en innovatieve samenwerkingspraktijken en houdt het kenniscentrum op koers om zich verder te ontwikkelen als (inter)nationaal toonaangevende organisatie op het snijvlak van ontwerp, media, technologie en samenleving.

Het Hoofd Kenniscentrum speelt een belangrijke agenderende, coördinerende en verbindende rol in de ontwikkeling en positionering van het onderzoek binnen de faculteit en daarbuiten. Samen met de lectoren en de decaan zet je de koers uit voor het kenniscentrum en speel je een leidende rol in het organiseren van de kwaliteitscyclus voor het onderzoek. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het opstellen van de kwaliteitsstandaarden van het onderzoek en strategieën ontwikkelt voor de doorwerking en impact ervan.

Daarnaast ben je de ambassadeur en vertegenwoordiger van het kenniscentrum in diverse gremia binnen de hogeschool, zoals het dagelijks bestuur van de faculteit en de medezeggenschapsraad. Ook versterk je de verbinding tussen het onderzoek en het onderwijs, en werk je samen met de Centres of Expertise van de HvA aan de realisatie van voorwaarden waaronder het onderzoek van de faculteit een betekenisvolle bijdragen kan leveren aan de samenleving en de beroepspraktijk.

Je bent de functioneel leidinggevende van de lectoren van FDMCI en de programmamanagers van de Centres of Expertise Creative Innovation en Applied Artifical Intelligence. Met hen draag je bij aan een organisatiestructuur en -cultuur waarin iedereen elkaar weer te vinden en op waarde schat. Met de lectoren houd je het onderzoeksprogramma actueel en creëer je samenhang tussen de verschillende activiteiten.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je speelt een sleutelrol in het ontwikkelen en bewaken van de koers, het jaarplan en het kwaliteitsbeleid van het kenniscentrum en zorgt ervoor dat de aanbevelingen uit interne en externe evaluaties worden opgevolgd
 • Je geeft functioneel leiding aan de lectoren van FDMCI. Je bepaalt met hen de koers van de lectoraten en stippelt samen de toekomst van het kenniscentrum uit
 • Je voert samen met de decaan de jaargesprekken en beoordelingsgesprekken met de lectoren en de programmamanagers van de twee Centers of Expertise
 • Je overlegt regelmatig met het hoofd bedrijfsvoering van het kenniscentrum over de bedrijfsvoering, financiële kaders en andere zaken die de lectoraten overstijgen
 • Je bent samen met het Hoofd Bedrijfsvoering Kenniscentrum verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid, inclusief strategische personeelsontwikkeling en promotiebeleid
 • Je bent voorzitter van het facultaire onderzoeksoverleg van lectoren en staf
 • Je vertegenwoordigt het onderzoek in het Dagelijks Bestuur van de faculteit
 • Je bereidt met de lectoren de Periodieke Management overleggen met de directie voor
 • Je vertegenwoordigt het kenniscentrum in diverse gremia, waaronder de facultaire deelraad

Wat je verder krijgt

 • Een bruto maandsalaris tussen € 6.030,- en € 7.687,- (schaal 14 cao hbo)
 • Een eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8% van je bruto jaarsalaris
 • 428 vakantie-uren per jaar bij een 40-urige werkweek
 • Een werkplek in een dynamische omgeving waarin je in een fijne sfeer samenwerkt met collega’s. Die je ook buiten het werk om kunt ontmoeten, bijvoorbeeld via community’s, zoals community’s HvA Pride, HvA Alumni, HvA United, Jong HvA en FEM IT
 • Aandacht voor jouw werkplezier en werk-privébalans. En voor jouw vitaliteit. Zo kun je voordelig deelnemen aan sportactiviteiten speciaal voor HvA-medewerkers of via het sportcentrum USC. Ook kun je gebruikmaken van (loopbaan)coaches en van online tools die je ondersteunen bij je mentale gezondheid
 • Recht op verschillende soorten verlof, zoals (on)betaald ouderschapsverlof, zorgverlof, adoptie- en pleegzorgverlof en leeftijdsgerelateerde regelingen
 • Volop mogelijkheden om je te ontwikkelen, onder andere via de HvA Academie en de onlinetrainingen van Good Habitz
 • Afhankelijk van jouw situatie: kilometervergoeding voor je woon-werkverkeer, een NS-Business Card, een eigen HvA-fiets of belastingvoordeel bij de aanschaf van een andere fiets. Kun je, bijvoorbeeld vanwege een functiebeperking, niet met eigen of openbaar vervoer komen? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden
 • Korting op diverse voorzieningen, zoals boeken, culturele cursussen, soft- en hardware en een aantal verzekeringen
 • Een goede pensioenregeling via ABP

Zo verrijk jij ons

 • De onderzoeksgebieden van FDMCI liggen je aan het hart en door je kennis en ervaring heb je een duidelijke visie op de digitale media, creatieve industrie en het onderzoek hierin
 • Je bent bij voorkeur gepromoveerd (of gelijkwaardig opgeleid) op een onderwerp dat aansluit bij FDMCI.
 • Je hebt kennis van en een inhoudelijke visie op praktijkgericht onderzoek en de rol daarvan in de samenleving
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het initiëren en onderhouden van effectieve en productieve samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de organisatie
 • Je bent bekend met strategische onderzoeksagenda’s en thema’s, als die van SIA, Clicknl en NWA op het gebied van de creatieve industrie
 • Je hebt ervaring op strategisch niveau met het opstellen van evaluaties, standaarden en strategische doelen en de realisatie daarvan
 • Je stelt je als ervaren leidinggevende empathisch en verbindend op
 • Je hebt ruime ervaring met het leiden en begeleiden van professionals in een onderwijs en/of onderzoeksetting
 • Je hebt bestuurlijk inzicht en ervaring met het organiseren van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen
 • Je communiceert graag, helder en duidelijk en beheerst het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk, goed

Word ons nieuwe hoofd kenniscentrum

 • Upload uiterlijk 11 april a.s. je motivatie en cv via de sollicitatiebutton. En houd je inbox in de gaten: uiterlijk 19 april a.s. ontvang je een reactie
 • De eerste gespreksronde staat gepland op 25 april a.s.
 • De tweede gespreksronde staat gepland op 17 mei a.s.
 • Wil je meer weten over de functie? Frank Kresin, decaan van de faculteit, is bereikbaar via
 • Voor deze functie kan een assessment deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar

Creating tomorrow op de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Vanuit de Amstelcampus in het hart van Amsterdam leidt de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) studenten op voor een breed, internationaal werkveld. Bij FDMCI kun je als medewerker en student alle kanten op. We zijn actief op het gebied van media, communicatie, digitaal design, ICT en mode. Hierbij werken we – onder andere via werkgroepen en Centres of Expertise – nauw samen met de digitale media en creatieve industrie én een groot netwerk aan partnerinstellingen over de hele wereld.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Van onze ruim 45.000 studenten en 4.500 medewerkers zijn er geen twee hetzelfde! Kun je je voorstellen hoe dynamisch dat is, die enorme verscheidenheid aan persoonlijkheden, achtergronden en perspectieven? Belangrijk ook, want wij geloven dat we juist dankzij die diversiteit beter presteren als werkgever én hogeschool van en voor de Metropo

Lees hier meer…

To apply for this job please visit nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: