Auditor bij Auditdienst ACAM – Gemeente Amsterdam – Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Auditor bij Auditdienst ACAM
32-36 uur per week
Vacaturenummer: CA10042695
* Lever toegevoegde waarde met je auditrapportages aan de gemeenteraad op basis waarvan zij keuzes maken en zodat de burgers weten hoe hun geld wordt beheerd en besteed. Door de auditopdrachten die je doet draag je bij aan de financiële gezondheid van de stad.
* Bijdragen aan een actieve, open en integere gemeente Amsterdam door aan de gemeenteraad – en daarmee aan de burger – zekerheid te geven over de getrouwheid van de financiële verantwoording.
* Werken in een team waar samenwerking en behulpzaamheid voorop staan. We bieden de flexibiliteit om zowel op kantoor als thuis te werken, waarbij je in overleg de indeling kunt bepalen. Bij Auditdienst ACAM vinden wij een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk.
De functie
In opdracht van de gemeenteraad controleert Auditdienst ACAM (ACAM) de jaarrekening. Ook het college, stadsdelen en de directies kunnen terecht bij ACAM voor audits en advies. ACAM beschikt door haar rol en positie over veel kennis van Amsterdam en haar context. Juist dat maakt ACAM uniek om als objectieve auditor bij te dragen aan de kwaliteit van de gemeente Amsterdam.

Als auditor bij ACAM plan en voer je controles uit, waarbij je risico’s identificeert, processen analyseert en adviseert. Je werkt zelfstandig binnen de kaders van een opdracht en zorgt voor het opzetten, organiseren, uitvoeren en afronden van de opdracht. Je hebt veel contact met het college van burgemeester en wethouders, stadsdelen, directies en andere verbonden partijen, waarbij je informatie beoordeelt, valideert en goed doorvraagt. Je werkt nauw samen met collega's en klanten om een nauwkeurige weergave van de situatie te waarborgen.

Ook integreer je innovaties, zoals het gebruik van data-analyse op een betrouwbare manier, voor efficiëntere en effectievere controles. Daarnaast houd je je ook bezig met het aansturen en coachen van auditmedewerkers. Je werkt in teamverband onder de leiding van een (senior) auditmanager, waarbij je zelfstandig binnen opdrachtkaders opereert. Kortom, je hebt een cruciale rol in het waarborgen van een betrouwbare jaarrekening en andere audit objecten, zowel voor de gemeente Amsterdam als verbonden partijen.

Dit doe je op een gemiddelde dag
* Je hebt overleg met collega’s over de status van lopende auditopdrachten en kan inhoudelijk sparren.
* Je bent verantwoordelijk voor het functioneel aansturen van de auditmedewerkers binnen een opdracht, waarbij je hen coacht en begeleidt.
* In nauwe samenwerking met de auditmanager stel je rapportages op, inclusief oordeel en aanbevelingen voor de uitgevoerde auditopdrachten.
* Je zorgt voor een zorgvuldige dossiervorming van de auditopdracht, waarbij je ervoor zorgt dat alle relevante informatie nauwkeurig wordt gedocumenteerd en bijgehouden.
* Je neemt deel aan of leidt interne projecten gericht op het ontwikkelen van de organisatie.
* Verder heb je regelmatig zelfstandig (tussentijdse) overleggen met de business controller en financieel adviseur van een organisatieonderdeel en gesprekken op directieniveau samen met de auditmanager.
* Ook houd je goed overzicht op lopende auditopdrachten die verschillen in omvang, inhoud en doorlooptijd, zoals jaarrekeningen en subsidiedeclaraties.
Hier ga je aan de slag
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Auditdienst ACAM is de auditorganisatie van de gemeente Amsterdam. Wij voeren audits uit voor de gemeente Amsterdam en de daarbij betrokken verbonden partijen, die een grote diversiteit kennen. Wij dragen bij aan een actieve, open en integere gemeente Amsterdam door aan de gemeenteraad – en daarmee aan de burger – zekerheid te geven over de getrouwheid van de financiële verantwoording en door het management helderheid en advies te geven over de kwaliteit van de beleids-, uitvoerings- en bedrijfsvoeringsprocessen. Daarnaast geven wij zekerheid over de rechtmatigheid van activiteiten. IT-audits maken integraal onderdeel uit van onze audits, naast specifieke IT-auditopdrachten die wij uitvoeren. ACAM voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van de verschillende beroepsgroepen van auditors.

Wij zijn een lerende organisatie, waar professionals zich blijvend kunnen ontwikkelen. Momenteel hebben we als thuisbasis een flexkantoor aan de Oudezijds Voorburgwal 300, in het hart van Amsterdam. Onze medewerkers werken in een omgeving met ruimte voor een grote mate van zelfstandigheid en anderzijds ook de mogelijkheid om regelmatig met collega’s te sparren. Er is een informele sfeer waarbij we altijd voor elkaar klaarstaan en werken aan ons gezamenlijke doel. We werken hybride waarbij veel collega’s 50% thuiswerken en 50% op kantoor. Dit kun je inrichten naar eigen wens.

Lees hier meer…

To apply for this job please visit nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: